DRO 2017
DRO 2017| AKTUALITY| DÔLEŽITÉ TERMÍNY| PROGRAMOVÝ VÝBOR| ORGANIZAČNÝ VÝBOR| TÉMATICKÉ OKRUHY

Fakulta Verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
Ústav vied o Zemi Slovenskej Akadémie Vied

v spolupráci so

Slovenskou nukleárnou spoločnosťou (člen ZSVTS)

a pod garanciou

Spoločnosti nukleárnej medicíny a radiačnej hygieny Slovenskej Lekárskej Spoločnosti (člen IRPA)

Organizujú

XXXIX. DNI RADIAČNEJ OCHRANY

06.11. – 10.11. 2017

Stará Lesná

Kongresové centrum
SAV ACADEMIA

1. Informácia

Harmonogram konferencie

Prezentácie DRO2017

Galéria fotografiíSponzori