DRO 2017
DRO 2017| AKTUALITY| DÔLEŽITÉ TERMÍNY| PROGRAMOVÝ VÝBOR| ORGANIZAČNÝ VÝBOR| TÉMATICKÉ OKRUHY

1. Informácia

Program konferencie

Prezentácie DRO2017

Galéria fotografiíSponzori