DRO 2017
DRO 2017| AKTUALITY| DÔLEŽITÉ TERMÍNY| PROGRAMOVÝ VÝBOR| ORGANIZAČNÝ VÝBOR| TÉMATICKÉ OKRUHY

HARMONOGRAM KONFERENCIE

Deň Čas Sekcia
6.11.2017 08:00 - 12:00
13:30 -14:00
14:00 - 18:00
Registrácia účastníkov
Otvorenie konferencie
Sekcia I
7.11.2017 08:00 - 12:00
14:0 0 - 16:00
Sekcia II
Sekcia VII + Sekcia VIII
8.11.2017 08:00 - 18:00
20:00
 
Sekcia III
Spoločenský večer a vystúpenie sponzorov Výsledky súťaže mladých
9.11.2017 13:00 - 17:30
Sekcia IV
10.11.2017 09:00 - 11:30
11:30
Sekcia V + Sekcia VI
Záver konferencie

Časový rozvrh konferencie (pdf)Sponzori