DRO 2017
DRO 2017| AKTUALITY| DÔLEŽITÉ TERMÍNY| PROGRAMOVÝ VÝBOR| ORGANIZAČNÝ VÝBOR| TÉMATICKÉ OKRUHY

Konferenčný poplatok:

Skorá registrácia (15.09.2017) 150.- EUR
Registrácia po 15.09.2017 180.- EUR

Všetky bankové poplatky uhrádza platca/účastník. Úhrada po ukončení konferencie nie je možná. Platba na mieste je možná len po dohode s organizačným výborom.

Konferenčný poplatok zahrňuje organizačné a technické zabezpečenie konferencie, informačné materiály, zborník krátkych abstraktov.

Kontakt pre platbu

Príjemca:
Spoločnosť verejného zdravotníctva, OZ
Macharova 9
851 01 Bratislava
IČO: 30848628
DIČ: 2021908900
IBAN: SK2883300000002800627433
Variabilny symbol: xxx
Konštatný symbol: 0308
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
Banka: Fio banka, a.s., Kollárovo námestie 15, 811 06 Bratislava
Správa pre prijímateľa: uviesť meno účastníka konferencie, za ktorého je hradený poplatok
xxx – identifikačné číslo platiteľa
V prípade hromadnej platby (viac účastníkov) prosíme uviesť na platobný príkaz len jeden VS a do správy pre príjemcu uveďte VS ostatných účastníkov, resp. ich meno a priezvisko.


Sponzori