DRO 2017
DRO 2017| AKTUALITY| DÔLEŽITÉ TERMÍNY| PROGRAMOVÝ VÝBOR| ORGANIZAČNÝ VÝBOR| TÉMATICKÉ OKRUHY

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA INZERCIU V ZBORNÍKUZáväzne objednávame inzerciu v Zborníku rozšírených abstraktov konferencie:Sponzori