DRO 2017
DRO 2017| AKTUALITY| DÔLEŽITÉ TERMÍNY| PROGRAMOVÝ VÝBOR| ORGANIZAČNÝ VÝBOR| TÉMATICKÉ OKRUHY

Organizácia odovzdávánia článkov na XXXIX. DRO

Autori článku odovzdajú pri registrácii po príchode na konferenciu :

Elektronickú verziu článku odovzdávajte prostredníctvom e-mailu vybor@dro2017.sk alebo na konferencii pri registrácii a to v podobe ZIP archívu obsahujúceho ako oddelené súbory:

Pri tvorbe príspevku rešpektujte, že text je čiernobiely (nie je teda možné rozlišovať krivky v grafoch farbou). Obrázky a tabuľky editor časopisu (ak je to možné) zmenšuje do dvojstĺpcovej tlače (šírka jedného stĺpca cca 8 cm). Voľte preto veľkosť písma v obrázkoch a tabuľkách tak, aby aj po zmenšení boli čitateľné.

Pre uverejnenie príspevku v časopise je nutné uviesť dvoch recenzentov. V prípade vydania príspevkov z XXXIX. DRO prosíme o zaistenie jedného recenzenta samotným autorom. Recenzentom by mal byť príslušne kvalifikovaný odborník z inej organizácie, t.j. nemôže byť z rovnakého ústavu, firmy a pod. ako žiadny z autorov – v prípade nejasností poradíme (vybor@dro2017.sk).

Články upravené po prvej recenzii budú organizátormi DRO odovzdané redakcii BJE, ktorá zaistí druhého recenzenta a články vydá v poradí, v akom budú schválené na publikovanie.Sponzori