DRO 2017
DRO 2017| AKTUALITY| DÔLEŽITÉ TERMÍNY| PROGRAMOVÝ VÝBOR| ORGANIZAČNÝ VÝBOR| TÉMATICKÉ OKRUHY

Registrácia účastníka konferencie a registrácia príspevkov na konferenciu sú nezávislé.
Prosíme registrovať sa jednotlivo, na nasledovných linkách

Kongresové centrum SAV ACADEMIA ponúka pre účastníkov konferencie obed v cene 6,50 EUR. Záujem prosíme vyznačiť pri registrácii účastníka

Pri registrácii účastníka prosíme zvoliť aj formu Zborníka abstraktov.Sponzori