DRO 2017
DRO 2017| AKTUALITY| DÔLEŽITÉ TERMÍNY| PROGRAMOVÝ VÝBOR| ORGANIZAČNÝ VÝBOR| TÉMATICKÉ OKRUHY

Hlavní sponzori

Canberra Packard s.r.o

NUVIA s.r.o.

VF, s.r.o., Žilina

Ďalší sponzori

CRH, a.s.

Ekosur

Huma Lab Apeko

JAVYS, a.s.

OLREM Systems s.r.o.

Slovenské elektrárne, a.s.

VUJE, a.s.Sponzori