DRO 2017
DRO 2017| AKTUALITY| DÔLEŽITÉ TERMÍNY| PROGRAMOVÝ VÝBOR| ORGANIZAČNÝ VÝBOR| TÉMATICKÉ OKRUHY

Pre mladých vedeckých a odborných pracovníkov je vyhlásená súťaž o najlepšiu prácu v odbore radiačnej ochrany.

Podmienky súťaže:

  1. Vek súťažiaceho autora neprekročí 35 rokov do konca roku 2017
  2. Percentuálny podiel súťažiaceho autora musí byť viac ako 50%
  3. Súťažná práca bola publikovaná alebo prijatá na publikovanie v karentovom časopise v období od 01.09.2016 do 30.09.2017, v prípade diplomovej a dizertačnej práce bola v tomto období obhájená

Relevantná publikácia, resp. výťah z obhájenej diplomovej/dizertačnej práce, prípadne autoreferát vložiť pri prihlásení práce do súťaže.

Prihlásené príspevky posúdi Komisia určená výborom DRO.

Do súťaže sa možno prihlásiť do 30.09.2017.

Víťazi súťaže budú vyhlásení v priebehu spoločenského večera.

Súťaž sponzoruje Slovenská nukleárna spoločnosť- SNUS

  • Registrácia príspevkov na súťaž (po registrácii účastníka)
  • 

    Sponzori