DRO 2017
DRO 2017| AKTUALITY| DÔLEŽITÉ TERMÍNY| PROGRAMOVÝ VÝBOR| ORGANIZAČNÝ VÝBOR| TÉMATICKÉ OKRUHY

Výstava:

V priebehu konferencie je možná prezentácia firiem prostredníctvom výstavy/postra. K dispozícii sú stoly, stoličky a elektrická prípojka.

1 stôl (120x90 cm resp. 100x100 cm)/deň40,- EUR
Panel (100x98 cm)/deň15,- EUR

Prihláška vystavovateľa

Inzercia:

Prezentácia firiem je možná aj formou inzercie v Zborníku rozšírených abstraktov z konferencie.

Čiernobiela tlač, 1 strana formát A450,- EUR
Farebná tlač, 1 strana formát A4100,- EUR

Prihláška na inzerciuSponzori